Skip to content

Posts tagged ‘Handbook’

ชุดคู่มือการใช้งานโปรแกรมทางเศรษฐมิติ โดย ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง


ภาพจาก สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากจะพูดถึงนักเศรษฐศาสตร์ในเมืองไทยที่มีความชำนาญด้านโปรแกรม (คอมพ์พิวเตอร์) ทางเศรษฐมิติ (Econometrics) ชื่อหนึ่งที่จะต้องมาเป็นอันดับแรกๆ ก็คือ ดร. ย์อัครพงศ์ อั้นทอง  นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นรางวัลช้างทองคำ แห่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และ เจ้าของรางวัลวิจัยระดับนานาชาติจำนวนมาก

ผมได้ทำงานเป็นผู้ช่วยให้กับ ดร. อัครพงศ์ มากว่าสองปี ที่สถาบันวิจัยสังคม มช. ได้เรียนรู้การทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมากมาย โดยหากไม่มีอาจารย์อัครพงศ์ แล้วผมก็คงไม่ได้รับโอกาสทางการวิจัยอย่างมากมายจนถึงทุกวันนี้ (รวมถึงการได้รับทุน สกอ. อีกด้วย)

นอกเหนือจากงานวิจัยนับร้อยชิ้นที่ ดร. อัครพงศ์ได้ผลิตมาตลอดสิบปีที่ผ่านมาแล้ว ผลงานหนึ่งที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการวิจัยของไทยโดยเฉพาะในสาขาเศษรฐมิติก็คือ คู่มือการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาด้านเศรษฐมิติทั่วประเทศ

วันนี้ ดร.อัครพงศ์ได้กรุณาให้เกียรติผมในการเผยแพร่คู่มือดังกล่าว โดยสามารถ download ได้โดยการคลิ๊กขวาที่ชื่อคู่มือ แล้ว Save as ได้เลยนะครับ หากประสบปัญหาประการใดก็สามารถทิ้ง email address ไว้ที่ comment แล้วผมจะรีบ email ไปให้ทันทีครับ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมทางเศรษฐมิติ โดย ดร. อัครพงศ์ อั้นทอง

  1. คู่มือการใช้ โปรแกรม DEAP 2.1
    สําหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยวิธีการ Data Envelopment Analysis
  2. คู่มือการใช้โปรแกรม EViews เบื้องต้น:  สําหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ
  3. คู่มือการใช้ โปรแกรม EViews เพื่อการวิเคราะห์ Unit Root, Cointegration และ Error Correction Model (ตามวิธีการของ Engle and Granger)
  4. คู่มือการใช้โปรแกรม LIMDEP เบื้องต้น: สําหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ
  5. คู่มือการใช้ Limdep และ Frontier Version 4.1 เพื่อการวิเคราะห์ฟังก์ชันพรมแดนการผลิต

Update (15 มิย. 55): ล่าสุดผมเพิ่งได้รับหนังสือเล่มใหม่จาก ดร.อัครพงศ์ คือ เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว download โดย click ที่ภาพปกหนังสือด้านล่างนี้เลยครับ

ขอขอบพระคุณ ดร. อัครพงศ์ อั้นทอง ที่เอื้อเฝื้อคู่มืออันเป็นประโยชน์เหล่านี้ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

%d bloggers like this: