Skip to content

Posts from the ‘Tourism’ Category

Tourism Supply Chains Framework


The first thing I did when I started my PhD research is to review a literature to define ‘Tourism Supply Chains’. Then I presented such a work in a PhD Network Conference “EXPLORING TOURISM III: ISSUES IN PHD RESEARCH” at University of Nottingham, UK in 2009

กรอบแนวคิดการวิจัยโซ่อุปทานการท่องเที่ยว

สิ่งแรกที่ผมทำในการทำงานวิจัยปริญญาเอกคือการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา หรือที่เรียกกันว่า Literature Review และได้เสนอกรอบการทำงานวิจัยโซ่อุปทานการท่องเที่ยว โดยงานชิ้นนี้ได้ไปนำเสนอใน PhD Network Conference “EXPLORING TOURISM III: ISSUES IN PHD RESEARCH” ณ University of Nottingham, UK ในปี 2009

Highlights
1. สรุปงานวิจัยโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในอดีต
2. แผนผังโซ่อุปทานการท่องเที่ยวครบวงจร
3. เสนอแนวทางการวิจัยด้านโซ่อุปทานการท่องเที่ยว

Download: PDF 

Flawless Tourism Supply Chains


When I was thinking about my research on tourism supply chains (TSC), there is a concept of seamless supply chain that came into my mind.

It was the sunny day in Cardiff. I was considering what the best TSC is.

(1) Should it focus on the customers that are the tourists? If so, we have to maximise tourists? satisfaction.

Or

(2) Should it focus on the operational cost? Then, we need to minimise the cost of tourism operations.

Or

(3) Could we do the (1) and (2) simultaneously?

The option (3) seems to be good if we could so. Then, let?s assume that we aim to serve the most happiness to the tourists with the lowest cost possible.

Now we may consider the tourists? satisfaction. At this point, I would call it the ?seamless trip?.

Think about your last trip! What we want in our trip is that everything is like what we plan.

Therefore, the seamless trip refers to the smooth travelling.

No waiting, no flight cancel or delay, fast check-in process at the accommodation, etc. To achieve the above, collaboration between tourism service providers is vital. Hotels, airlines, restaurants should not have an arm-length relationships.

In order to ensure that everything in the plan will be available, supply management is very important. Hotels need to have an appropriate ordering policy to avoid the backlog. Airlines also need to have the effective operations to avoid the delay and cancellation of the flight.

However, achieving the tourists? satisfaction is costly. So it?s a dilemma in TSC.

Tourists? satisfaction vs. Cost of operations

Here comes to the heart of supply chain management.

We MUST know what our customers want! whether it is  service quality or Cheap price (cost effective)? Then, we can make the decision whether to maximise service level or to minimise the cost.

Easy example: Five-star hotels always aim for the best service. Even though the cost of operating this service is very expensive but their customers are willing to pay. On the other hand, budget guesthouses may not need to provide the state-of-the-art service since their customers rather aim for the low price. Nevertheless, both five-star hotels and budget guesthouse MUST keep their promise.

Source: Revised from a previous version in TourismLogistics.com on 11.08.2009

My EurOMA2011 PaperAfter I have released my presentation slide, now it’s time for the full paper.

This paper was the result from my works in the past few years. It actually covers most of the theoretical foundation of my PhD thesis. The contribution which I proudly presented there was the collective impacts of supply chain collaborations on inter-firm outcomes e.g., relationship satisfaction and firm’s performance. Moreover, the methodology was another part that prove me right on the design of my research proposal at the very beginning of my PhD, which I presented in the EDAMBA 2009 in France. Now you may download the paper here.

View this document on Scribd

The Ryan Air CEO – Kell Ryan


The last, but by no mean the least, keynote in the EurOMA2011 was the one that keep me in the conference closing ceremony.

I must confess that I wasn’t jotting down his speech that much thanks to his outstanding charisma.

However, what I could take away from his keynote were two things, how to turn your business around and how to turn the attention of the audience especially in such a large scale.

The former was so obvious. As we have learnt that Ryan is a Low Cost Airline (LCA) or No-Frills Airline but they are not the pioneer. They was first launched as a Full-service airline in Ireland and almost gone down due to a fierce competition in the aviation industry that offer them the £20M in red. However, they took the LCA business model from the South West Airlines and successfully adapted in Europe. Then Ryan Air got a profit of £125,000 for the first time.

Though it looks too simple, the way they had transformed from to an LCA, it was to do with the decision making & decision maker literally. Here are what Ryan is all about.

 • Cost reduction in every possible area by changing habits of all staffs. This will affect all decision makings e.g., airport selection, process design and routing strategy.
 • Operations champions: reduce turnaround time, maximise the use of the cabin/ seats.
 • Price competitive esp. with their main rival, EasyJet. Revenue pricing is one of the key.

Apart from the tough LCA sector offered by EasyJet, there are several external threats in the aviation industries that RyanAir is facing which are;

 • Fuel price
 • Tax esp. Air Passenger Duty (APD aka. green tax)
 • Terrorism

In the very last part of his keynote, he strongly critique the APD introduced in the Brown’s administration as the major threat of the aviation industry. He further compared to the similar tax employed in the other countries and other sectors that he claimed that have more CO2 emission.

What can Thai LCA can learn from RyanAir probably is the implementation of the business model. LCA is not just a brand, operations strategy of the LCA firms need to be strictly implemented and never loose the focus on cost reduction. As Kell Ryan mentioned in the beginning of his keynote.

” If you want to fly, Come to RyanAir. If you want to dine, just go to the others”

Image of Thailand


Background

This research aims to find the image of Thailand as a tourist destination from the perspective of British and Australian tourists who ever visited Thailand as well as who have not. The research was initiated and supported by Profesor Mingsarn Kaosa-ard of Chiang Mai University.

Contributions

 • Images of tourist destinations can be categorised into 3 types: 
 1. Popular image: An general image that the destination is mostly recognised in general.
 2. Specific image: An image of the destination that is recognised by a particular type of tourists (market).
 3. Attractive images: An image of the destination that is recognised by those who ever visited but not by those who never.
 • Popular image of Thailand is “Foods”
 • Specific image of Thailand from the British perspective is “Great Weather” and “Entertainment e.g., spa, night life” for the Australian market.
 • Attractive image of Thailand is “Entertainment” for the British market and “Value for money” for the Australian market.

In Thai

วันนี้เอางานที่นำเสนอเมื่อสองปีที่ผ่านมา เอามาแบ่งปันกันครับ ก่อนอื่นขอขอบคุณ ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ที่ให้โอกาสผมในการทำงานวิจัยนี้

งานนี้เป็นการศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของต่างชาติครับ

ภาพลักษณ์ของประเทศมีความสำคัญอย่างมากในเรื่องการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำการตลาดและปรับปรุงการให้บริการ เป้าหมายขั้นต้นก็คือต้องการจะรู้ว่า ชาวต่างชาติมองประเทศไทยอย่างไร เป็นแบบที่เราคิดหรือไม่

ผมได้มีโอกาสเก็บข้อมูลที่ สหราชอาณาจักร (อังกฤษ สก๊อตแลนด์ และ เวลส์) อีกทีมทำที่ออสเตรเลีย เราได้นำข้อมูลจากทั้งสองมาทำการวิเคราะห์รายประเทศ และวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน

วิธีการศึกษาวิจัย เป็นการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามให้ชาวต่างชาติให้คะแนนภาพลักษณ์ต่างๆ ของไทยทั้ง 17 ด้านที่ได้มาจากการ ทบทวนงานศึกษาในอดีต รวมทั้งปรึกษาผู้เชียวชาญ การทดสอบแบบสอบถาม ระหว่างการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาธรรมดา เช่นค่าเฉลี่ยนั้น ผมพบว่างานแบบนี้ยากมาก เพราะเราได้ข้อมูลมาแล้วคำถามวิจัยตามมาทีหลังซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่พึงปรารถนามากนัก แต่หลีกเลี่ยงได้ยากมากในประเทศไทย ดังนั้นการใช้เครื่องมือจึงต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก แต่มันก็ท้าทายไม่น้อยครับเมื่อได้ลองทำๆ ไป ผมก็ได้ค้นพบว่าเราสามารถวิเคราะห์แบ่งภาพลักษณ์นั้นออกได้ 3 ประเภท คือ ภาพลักษณ์ดัง ภาพลักษณ์เด่น และภาพลักษณ์โดน

ภาพลักษณ์ดัง คือ ภาพลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักมากกว่าด้านอื่นๆ อะไรที่เราดังนั่นเอง ภาพลักษณ์เรื่องนี้ทำให้เราทราบว่านักท่องเที่ยวจากแต่ละประเทศมองประเทศเราด้านไหน ทำให้เราสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้เหมาะสมมากขึ้น

ภาพลักษณ์เด่น เป็นการเปรียบเทียบมุมมองของสองกลุ่มตัวอย่าง เราเทียบ สหราชอาณาจักร กับ ออสเตรเลียใครมองอะไรเด่นกว่ากันนั่นเอง สิ่งที่น่าสนใจคือทั้งสองกลุ่มมีลักษณะเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน แต่มีสภาพแวดล้อมของถิ่นที่อาศัยต่างกัน สหราชอาณาจักร มีอากาศที่อึมครึม ฝนตก เกือบตลอดปี ชายหาดเทียบไม่ได้เลยกับบ้านเราขณะที่ออสเตรเลีย ไม่เป็นเช่นนั้น ภาพลักษณ์ในใจของทั้งสองกลุ่มจึงน่าจะต่างกัน ภาพลักษณ์กลุ่มนี้ขยายผลจากส่วนแรก ทำให้เราทราบว่าเราจะสร้างความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มตลาดได้อย่างไร

ภาพลักษณ์โดน คือการเปรียบเทียบระหว่างคนที่เคยมาเที่ยวไทยกับคนที่ยังไม่เคยมา อะไรที่โดนใจคนนั่นเอง ความแตกต่างเกิดจากสองประการหลัก หนึ่ง ประสบการณ์ที่เกิดจากการที่เคยมาเที่ยวแล้ว สอง ภาพลักษณ์ที่มีอยู่แล้วก่อนมาเที่ยว ซึ่งต่างจากคนที่ไม่เคยมาเที่ยวอยู่ด้วยแล้วส่วนหนึ่ง

ตรงนี้ทำให้เราพอทราบได้ว่า ภาพลักษณ์ใดที่โดนใจให้คนมาเที่ยว หรือมาเที่ยวแล้วโดนใจมากกว่าด้านอื่น ทั้งสามด้านใช้ t-test แบบ independent variable เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย สำหรับภาพลักษณ์ดังก็เป็นการเทียบระหว่างภาพลักษณ์ด้วยกันเองเพื่อจัดลำดับ เป็นการยืนยันว่า คะแนนดิบที่เราเห็นนั้นสะท้อนความแตกต่างจริงๆ หรือเปล่า

โดยการใช้ t-test นั้นก็เป็นเพียงการทดสอบผลต่างค่าเฉลี่ยครับ เราไม่ได้ทดสอบว่าอะไรทำให้อะไรเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแต่ว่าการทดสอบความแตกต่างจากสองกลุ่มที่มีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างก็ได้ผลการศึกษาที่น่าสนใจไม่น้อยครับ

ผลที่ได้สามารถดูได้ใน Slides ที่แนบมานี้ครับ

 

%d bloggers like this: