Skip to content

1. บทนำ – คู่มือวิเคราะห์สถิติและเศรษฐมิติประยุกต์ด้วยโปรแกรม R

ที่มาของคู่มือนี้

ผมตั้งใจเขียนคู่มือเล่มนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการใช้โปรแกรม R ซึ่งเกิดจากการเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยตนเอง การอบรมจากที่ต่างๆ และจากการใช้งานจริงในงานวิจัย ขณะที่ศึกษาอยู่ที่ คาร์ดิฟฟ์ ด้วยทุนรัฐบาลฯ สกอ. ซึ่งถือเป็นการเอาเงินภาษีของพี่น้องชาวไทยมาเรียนกว่า 7 ล้านบาท แม้ว่าจะต้องกลับไปใช้ทุนอยู่ดี แต่ผมอยากให้ความรู้ที่ได้รับมานั้นได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะวงการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของทุนกลยุทธ์ฯ ของ สกอ. ที่ต้องการยกระดับวงการวิจัยของบ้านเรา ผมจึงได้ใช้เวลาในช่วงปีสุดท้ายที่ศึกษาอยุ่ที่คาร์ดิฟฟ์ในการเขียนคู่มือนี้ขึ้นมาโดยหวังให้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนจะจะใช้โปรแกรม R ในงานวิจัยหรือประกอบการเรียนการสอน

Home page of “www.r-project.org”

ทำไมต้อง R

 1. ฟรี
  ทุกคนสามารถใช้งาน R ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ่
 2. น่าเชื่อถือ
  R ได้รับความนิยมอย่างมาก จากทั้งวงการวิชาการ และ ภาคเอกชน ผลวิเคราะห์สถิติด้วย R นั้นก้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
 3.  ใช้ได้ทั้งกับ Window PC, Mac และ Linux
  ข้อนี้ผมชอบมากเพราะส่วนตัวใช้ Mac แต่ที่โรงเรียนเป็น window PC
  การใช้ ทำให้ไม่ประสบปัญหาเรื่องการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ สามารถทำงานได้ทั้งบน Mac และ Window PC
 4. สดใหม่ ทันสมัย
  เนื่องจากเป็น จึงมีผุ้ร่วมพัมนาโดยการเขียน Packages ซึ่งนักวิจัยและอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายๆ ท่านก็จะเขียน Packages สำหรับเครื่องมือทางสถิติใหม่ๆ ซึ่งสามารถใช้ได้ฟรีเช่นกัน
 5. มีชุมชนผู้ใช้มากมายทั่วโลก
  มีผู้ใช้งาน R มากมายทั่วโลก และหลายๆ คนก็เขียนคู่มือ ข้อแนะนำลงในอินเตอร์เน็ต หากมีปัญหาอะไร ลองค้นดูในอินเตอร์เน็ตกจะเจอคำตอบมากมาย นอกจากนี้ก็มี R-bloggers, Twitter (#rstats), stackoverflow ที่เราสามาาถติดต่อและถามคำถาม ผู้ใช้และผู้ที่พัฒนา  R ได้อย่างง่ายดาย
 6. ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ซ้ำๆ
  R มีการเก้บบันทึกคำสั่งในการวิเคราะห์ทำให้เราไม่ต้องจำว่ากดปุ่มไหนไปบ้าง ทำให้สามารถกลับไปดูการวิเคราะห์เก่าๆ และทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย
 7. สร้างรายงานผลได้อย่างมืออาชีพ
  R สามารถใช้ร่วมกับ โปรแกรมการสร้่างเอกสารอย่างมืออาชีพอย่าง TeX หรือ  LaTeX ผ่านการ Sweave ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  สำหรับผู้ที่ต้องใช้การวิเคราะห์แบบเดิมๆ กับข้อมูลใหม่ที่มาอยู่เสมอ เช่น รายงานการเงินประจำปี นั้น การใช้ R จะทำให้ประหยัดเวลาได้เยอะมาก

กลับสู่สารบัญ

%d bloggers like this: