Skip to content

Posts tagged ‘BBC’

สถิติ 101 – The Joy of Stats


วันนี้มีสารคดีดีๆ มาแนะนำครับ

The Joy of Stats เป็นสารคดีที่จัดทำโดย BBC ที่นำเสนอเรื่องราวของสถิติที่มีผลต่อชีวิตประจำวันทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจโดยเน้นการนำเสนอที่น่าสนใจ คล้ายๆ กับที่ผมได้ไปฟังที่สำนักงานสถิติที่ New Port แต่ที่น่าสนใจและน่าแปลกใจก็คือการที่ได้ทราบว่า Google Translate นั้นจริงๆแล้วเป็นผลงานทางสถิติ มิใช้การแปลตาหลักไวยยากรณ์ใดๆ

ผมตั้งใจว่าหากได้กลับไปสอนวิชา สถิติเศรษฐศาสตร์ Econ304 ที่เชียงใหม่ก็จะนำสารคดีนี้ไปเปิดให้นักศึกษาได้ชมกันในคาบแรกเลย

สำหรับใครที่อยู่ใน UK สามารถชมแบบชัดๆ ได้ที่ BBC iPlayer

สำหรับคนที่อยู่ที่อื่นก็สามารถดูได้ใน YouTube Channel ของ Open university ครับ

การวััดความอยู่ดีกินดีของประชาชน


วันนี้ได้มีโอกาสไปฟังการบรรยายสามเรื่องใน theme “Hot topics in business and official statistics. ณ สำนักงานสำนักงานสถิติของสหราชอาณาจักร (Office for National Statistics)

http://membership.rss.org.uk/main.asp?group=&page=1332&event=1345&month=&year=&date=

Paul Allin ได้นำเสนอโครงการวิจัยของ ONS เกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยวัดความอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยโครงการนี้มีระยะเวลา 4 ปี ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลผ่าน Survey Monkey แต่มุ่งวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)

Prof. Keith Whitfield จาก Cardiff Business School ได้นำเสนอการวิเคราะห์งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวกับความอยู่ดีกินดีในระดับจุลภาค คือ ความสุขของคนทำงาน การวิเคราะห์น่าจะใช้ Meta-Analysis 

Michael Blastland อดีตผู้รายงานข่าวของ BBC ได้นำเสนอสองเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร 

เรื่องแรกคือความมีอคติในการนำเสนอข้อมูลสถิติต่างๆ เช่นการเล่นข่าว recession หรือเศรษฐกิจตกต่ำเกินจริง ทั้งๆ ที่เศรษฐกิจจริงๆ ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น รวมทั้งการพยายามเชื่อมโยงเรื่องร้ายๆ ต่างๆ กับภาพมายาว่ามี recession อยู่

ส่วนเรื่องที่สองคือ รูปแบบการนำเสนอข้อมูลแบบใหม่ที่น่าสนใจมากกว่าวิธีปกติ คือมีการนำเสนอโดยภาพและมีการเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ โดยใช้ความร่วมมือกับ Graphic Designers เช่น ทำ Flash นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ GDP และ Budget Cuts เทียบระหว่างประเทศ ผ่านภาพวงกลมที่ใช้ขนาดของวงกลมแทนขนาดของ GDP และ Budget cuts แทนการใช้ตัวเลขตามแบบปกติ หรือ การสร้าง Flash ที่สามารถนำเสนอ Life expectancy หรือ การมีชีวิตอยู่ของประชากรโดยกำหนดตามปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ และ พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การดื่มสุรา โดยนำเสนอเป็นภาพคนหนึ่งร้อยคน ณ ปัจจุบัน และเมื่อกด play เวลาก็จะเดินพร้อมทั้งแสดงจำนวนคนที่เสียชีวิตในแต่ละปีโดยให้ภาพคนนั้นล้มลงไป  นอกจากนั้นยังนำเสนอตัวอย่างของบทความของตนเองที่ลงใน BBC ที่มีการใช้การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการว่างงานและการศึกษาอีกด้วย

%d bloggers like this: