Skip to content

Posts tagged ‘Hotels’

กิจกรรมโลจิสติกส์ในการท่องเที่ยว


มีนักศึกษาท่านหนึ่งได้ส่ง email มาถามผมว่านอกจากการขนส่งแล้ว โลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวนั้นมีอะไรอีกบ้าง คำถามนี้สำคัญต่องานวิจัยด้านนี้มาก เพราะนิยามที่แตกต่างกัน ผลที่ได้ก็อาจจะไม่ตรงกันได้

จากมุมมองของผมเอง โลจิสติกส์ในการท่องเที่ยวนั้นสามารถแบ่งได้เป็นสองด้าน
คือ (1) โลจิสติกส์ของการเดินทางของนักท่องเที่ยว และ (2) โลจิสติกส์ในการลำเลียงสินค้าและบริการของธุรกิจผู้ให้บริการ (เช่น โรงแรม หรือ บริษัทนำเที่ยว)

กิจกรรมอย่างแรก คือ การขนส่ง ฝั่งนักท่องเที่ยวก็จะเป็นเรื่องการเดินทางต่างๆ ส่วนฝั่งโรงแรมก็จะเป็นการขนส่งสินค้าเช่นอาหารหรือเครื่องดื่ม

นอกจากกิจกรรมการขนส่งแล้ว โลจิสติกส์นั้นก็จะพิจารณากิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนย้าย ด้วย ทั้งฝั่งโรงแรม และฝั่งนักท่องเที่ยว กิจกรรมในฝั่งโรงแรมที่สำคัญคือ การจัดเก็บสินค้า อาทิ การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น ส่วนกิจกรรมในฝั่งนักท่องเที่ยว อาทิ จุดพักของนักท่องเที่ยว

สิ่งสำคัญประการที่สาม ของโลจิสติกส์ก็คือ ข้อมูลข่าวสาร

หากเราพิจารณา ว่าโรงแรมเป็นกรณีศึกษาแล้ว โลจิสติกส์ที่ดีควรจะสามารถส่งผ่านข้อมูลจากนักท่องเที่ยวผ่านโรงแรมไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ส่งอาหารเครื่องดื่ม และ สถานที่ท่องเที่ยว ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น จำนวนแขกที่จะเข้าพักช่วงหยุดยาวคืนวันส่งท้ายปีเก่ามีเท่าไหร่ โรงแรมขายบัตรงาน Countdown ไปได้เท่าไหร่ แล้วโรงแรมจะต้องคำนวณออกมาให้ได้ถูกต้องว่า จะต้องใช้เนื้อหมูแบบไหน เท่าไหร่ ไวน์กี่ขวด เบียร์กี่ลัง พลุกี่ชุด และสามารถส่งคำสั่งซื้อไปได้อย่างเหมาะสมทั้งในเรื่องของราคา ปริมาณ และเวลา

ฟังดูค่อนข้างกว้างนะครับ จุดที่น่าจะจับได้ง่ายคือ การเคลื่อนย้าย เพราะที่มาของโลจิสติกส์มาจาก การส่งกำลังบำรุงในสงคราม ลองนึกภาพว่านักท่องเที่ยวเป็นทหารที่เราต้องคอยส่งน้ำส่งข้าว ให้ขวัญกำลังใจต่างๆ

บางทีทหารก็ต้องการอะไรมากกว่าความอิ่ม (?)

ที่มา: ปรับปรุงจาก บทความใน TourismLogistics.com ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

Flawless Tourism Supply Chains


When I was thinking about my research on tourism supply chains (TSC), there is a concept of seamless supply chain that came into my mind.

It was the sunny day in Cardiff. I was considering what the best TSC is.

(1) Should it focus on the customers that are the tourists? If so, we have to maximise tourists? satisfaction.

Or

(2) Should it focus on the operational cost? Then, we need to minimise the cost of tourism operations.

Or

(3) Could we do the (1) and (2) simultaneously?

The option (3) seems to be good if we could so. Then, let?s assume that we aim to serve the most happiness to the tourists with the lowest cost possible.

Now we may consider the tourists? satisfaction. At this point, I would call it the ?seamless trip?.

Think about your last trip! What we want in our trip is that everything is like what we plan.

Therefore, the seamless trip refers to the smooth travelling.

No waiting, no flight cancel or delay, fast check-in process at the accommodation, etc. To achieve the above, collaboration between tourism service providers is vital. Hotels, airlines, restaurants should not have an arm-length relationships.

In order to ensure that everything in the plan will be available, supply management is very important. Hotels need to have an appropriate ordering policy to avoid the backlog. Airlines also need to have the effective operations to avoid the delay and cancellation of the flight.

However, achieving the tourists? satisfaction is costly. So it?s a dilemma in TSC.

Tourists? satisfaction vs. Cost of operations

Here comes to the heart of supply chain management.

We MUST know what our customers want! whether it is  service quality or Cheap price (cost effective)? Then, we can make the decision whether to maximise service level or to minimise the cost.

Easy example: Five-star hotels always aim for the best service. Even though the cost of operating this service is very expensive but their customers are willing to pay. On the other hand, budget guesthouses may not need to provide the state-of-the-art service since their customers rather aim for the low price. Nevertheless, both five-star hotels and budget guesthouse MUST keep their promise.

Source: Revised from a previous version in TourismLogistics.com on 11.08.2009

%d bloggers like this: