Skip to content

Posts tagged ‘คณะเศรษฐศาสตร์’

แนะนำ Website TourismLogistics.com


URL: www.tourismlogistics.com

เวปไซต์ ของ ผศ.ดร. คมสัน สุริยะ แห่ง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัยรางวัลช้างทองคำ ผู้เชียวชาญด้านการท่องเที่ยวชุมชน

จุดเด่น:

  • แนวคิดด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
  • เคล็ดลับการทำวิจัย
  • ตำราเรียนเศรษฐศาสตร์

ใครที่สนใจเรื่อง โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว และ เคล็ดลับการทำวิจัย พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ

%d bloggers like this: